top of page
deicing-of-the-airplane-P3KMZLU.jpg

  Vizyon ve Misyonumuz

Vizyonumuz

Türk Havacılık ve Uzay Sanayinin üretim, mühendislik, tasarım ve Ar-Ge alanlarında küresel entegrasyon çalışmalarını destekleyerek, uluslar arası pazarlarda rekabet edebilir seviyede ileri teknoloji ve yüksek kaliteye dayalı orijinal tasarımlar üreten bir Mükemmeliyet Merkezi olmasını sağlamak

Misyonumuz

Ülkemizin Havacılık ve Uzay alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline gelmesini sağlamak amacı  ile Türkiye’de bu konudaki tüm sanayi faaliyetlerini ve akademik faaliyetleri teşvik etmek ve bu çalışmalara destek vermek.

bottom of page