top of page
airplane-in-the-sky-at-sunrise-PERLNNY.j

  Projelerimiz  

urge logo2 kopya.png

Bakanlık onayı ile Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği üyesi bulunan 13 firma ile başlamıştır. 2019 yılına kadar proje dahilinde AS 9100 D .Gereklilikleri Bilgilendirme Eğitimleri, AS 9100 D İç Tetkikçi Eğitimleri ve Proje Yönetimi Eğitimleri verilmiştir. 2020 yılı içerisinde firmaların ihtiyaçları doğrultusunda ERP Farkındalık ve Süreç Yönetimi ve İnovasyon Yönetimi olmak üzere 2 eğitim daha düzenlenmiş, hali hazırda Alım Heyeti ve Danışmanlık Hizmetleri konusunda hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Proje 2021 yılı Mayıs ayına kadar devam edecektir.

 

Urge Projesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

sky-40-logo-05-1 kopya kopya.png

Derneğimiz, proje çalışmalarının bir yenisi olarak 2018 yılında kısa adı SKY 4.0 olan ve Polonya, İspanya ve Portekiz’den de proje ortakları bulunan bir başka Avrupa Birliği ERASMUS + projesine dahil olmuş bulunmakta, bu proje kapsamında değişen endüstriyel gereksinmeler doğrultusunda çalışanlarca gerekli yetkinliklerin (Soft Skills) araştırılması, iyi örneklerin değerlendirilmesi ve elde edilen bilgiler ışığında firmalarımızın da yaralanabileceği yeni yetkinlik setleri oluşturulması için çalışmalar yürütmektedir.

Projenin Genel Amacı: Eğitim kurumlarında yer alan (mesleki, teknik ve akademik) mevcut eğitim programlarını şirketlerin gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değiştirebilecek ve uyarlayabilecek şekilde yeterli hale getirmek üzere “Havacılık ve Uzay için Endüstri 4.0 beceri setini” oluşturmaktır. Bu yolla, projemiz vasıtası ile havacılık endüstrisindeki eğitim ve sanayi arasında daha iyi bir uyum sağlanması amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

bottom of page