airplane-in-the-sky-at-sunrise-PERLNNY.j

  Projelerimiz  

Devam Eden Projeler

URGE PROJESİ


Bakanlık onayı ile Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği üyesi bulunan 13 firma ile başlamıştır. 2019 yılına kadar proje dahilinde AS 9100 D .Gereklilikleri Bilgilendirme Eğitimleri, AS 9100 D İç Tetkikçi Eğitimleri ve Proje Yönetimi Eğitimleri verilmiştir. 2020 yılı içerisinde firmaların ihtiyaçları doğrultusunda ERP Farkındalık ve Süreç Yönetimi ve İnovasyon Yönetimi olmak üzere 2 eğitim daha düzenlenmiş, hali hazırda Alım Heyeti ve Danışmanlık Hizmetleri konusunda hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Proje 2021 yılı Mayıs ayına kadar devam edecektir. Urge Projesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız
SKY 4.0 ERASMUS+ Projesi


Projenin Genel Amacı: Eğitim kurumlarında yer alan (mesleki, teknik ve akademik) mevcut eğitim programlarını şirketlerin gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değiştirebilecek ve uyarlayabilecek şekilde yeterli hale getirmek üzere “Havacılık ve Uzay için Endüstri 4.0 beceri setini” oluşturmaktır. Bu yolla, projemiz vasıtası ile havacılık endüstrisindeki eğitim ve sanayi arasında daha iyi bir uyum sağlanması amaçlanmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız

Tamamlanan Projeler

Erasmus+ HipAir Projesi


2017 Ağustos ayında tamamlanan proje kapsamında, havacılık sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin insan kaynakları uygulamaları ve yönetim sistemlerinin daha yenilikçi yöntemlerle iyileştirilmesi, yüksek performanslı insan kaynakları uygulamalarının iyi örneklerinin paylaşılması ve bu amaçla bir eğitim müfredatı oluşturulması amaçlanmıştır. Projede aşamalarından birisi olan eğiticinin/ uzmanın eğitilmesi görevini üstlenen proje partneri İspanya'dan Universidad Politécnica de Madrid'dir. Projede HUKD haricinde Aviation Valley (Polonya) kümelenmesi de partner konumundadır.
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi - Ur-Ge 13


Havacılık ve Uzay Kümelenmenmesi Derneği ilk Ur-Ge Projesini 2011-2014 yılları arasında gerçekleştirmiştir. Farklı alanlarda çalışan 13 firmanın katılımı ile yürütülen projede ihtiyaç analizi çalışması, AS 9100 Genel Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, AS 9100 İç Tetkikçi Eğitimleri ve sektöre özel diğer bazı eğitimler gerçekleştirilmiştir.
AB 7. ÇP Leonardo da Vinci Hayat Boyu Öğrenme Programı - European Skills Hub for Aerospace Projesi


European Aerospace Cluster Partnerhip'in 6 ülkeden 10 üye kümelenme organizasyonunun dahil olduğu proje kapsamında İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya, Türkiye ve Fransa'daki havacılık mesleki eğitim sistemleri analiz edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Proje sonunda ortak bir eğitim sistemi oluşturulması amaçlanıyorken, ülkelerin eğitim sistemlerinin birbirinden fazlasıyla farklı olduğu görülmüştür. Bu sebeple, ortak bir eğitim müfredatı oluşturulamamıştır. Ülkelerden İngiltere (eğitim sistemi tamamen sanayi tarafından yönetilmekte olan) ile Türkiye'nin (Eğitim sistemi tamamen devlet tarafından yönetilmekte olan) proje konsorsiyumunda iki ucu temsil ettiği görülmüştür. Proje sonucunda ülkelerin mesleki eğitim uzmanları arasında bir iletişim ağı oluşturulmuş, toplantılar kapsamında ülkelerideki mesleki eğitim kurumları ile Lufthansa Technic ziyaret edilmiştir.

Planlanan Projeler

Avrupa Birliği Projeleri


Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği olarak Avrupa Birliği Projelerini yakından takip etmeye devam ediyor, Kümelenme içerisinde yer alan firmalarımıza yarar sağlayabilecek proje araştırmalarımızı devam ettiriyoruz.
COSME


COSME Küme Çağrıları Eğitimine katılım göstererek Derneğimize üye firmalarımız için yararlı olabilecek proje araştırması devam etmektedir.

lgoo.png

© 2020 Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği

Tüm Hakları Saklıdır

İşbu Websitesi, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından Tanıtım Faaliyetleri Desteği altında yapılmıştır.

  • Facebook
  • LinkedIn Sosyal Simge