top of page
8.jpg

  Faaliyetlerimiz  

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği, dört temel alanda sektöre hizmet vermeyi amaçlamaktadır:

Ekosistem

1. Havacılık, Uzay ve Savunma sektörlerinde bir eko sistem oluşturulması

 • KOBİ’lerin bu sektörlere girişine destek vermek

 • Üniversite – Sanayi işbirlikleri konusunda çalışmalar yapmak ve teknolojik tabanlı projeler oluşturmak

 • Devlet, Sanayi ve Akademi işbirliklerinin kurulmasına ve gelişmesine destek olmak 

İnsan Kaynağı

2.Sektörün ihtiyaçlarına yönelik İnsan Kaynağı geliştirilmesi çalışmalarının desteklenmesi

 • M.Y.O  ve Meslek Liselerine destek vermek

 • Staj Yeri Temini Burslar

 • İş İmkanı Yaratılması

 • Laboratuvar oluşturma ve ekipman temini

www.havacilikmyo.ege.edu.tr

Network

 3. Sektörel paydaşlar ile ulusal ve uluslararası iletişimin ve networkun geliştirilmesi ve tanıtım çalışmaları

 • Üye Yetkinlik Matrisinin Oluşturulması ve Güncellenmesi

 • Küme Kataloğu

 • Alım Heyetleri

 • Firma Ziyaretleri

 • Web Sitesi

 • E-Bülten

 • Etkinliklere Katılım ve Tanıtım Çalışmaları

 • Bilgilendirme Toplantıları

 • Avrupa Havacılık Kümelenme Ortaklığı (European Aerospace Cluster Partnership – EACP) çalışmalarına EU destekli projelere katılım

27 Haziran 2022

Üye Toplantı Raporu

Eğitim, Sertifikasyon ve Destekler

4. Sektör temsilcilerinin eğitimi, sertifikasyonu ve üyelerimizi diğer destekler konusunda bilgilendirme

 • Üyelerimizin Avrupa Topluluğu desteklerine ulaşmasını sağlamak (Horizon 2020 Projeleri, vb)

 • Üyelerimizin Savunma Sanayi Başkanlığımızın YETEN  Projelerine erişimi

www.yeten.ssb.gov.tr/ 

 • Üyelerimizin Savunma Sanayi Başkanlığımızın EYDEP  Projelerine erişimi

        

EYDEP Nedir?

EYDEP Dilekçe

   

 • Ayrıca diğer devlet desteklerine erişim için yukarıdaki linkten destekler sekmesine bakınız  (UR-GE, vb.)

bottom of page