FAALİYETLER

TEMEL FAALİYET ALANLARI

 

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği, dört temel alanda sektöre hizmet vermeyi amaçlamaktadır:

 

1. Havacılık, Uzay ve Savunma sektörlerinde bir eko sistem oluşturulması

 • KOBİ’lerin bu sektörlere girişine destek vermek

 • Üniversite – Sanayi işbirlikleri konusunda çalışmalar yapmak ve teknolojik tabanlı projeler oluşturmak

 • Devlet, Sanayi ve Akademi işbirliklerinin kurulmasına ve gelişmesine destek olmak 

2.Sektörün ihtiyaçlarına yönelik İnsan Kaynağı geliştirilmesi çalışmalarının desteklenmesi

 • Meslek Yüksek Okullarına ve Meslek Liselerine destek vermek

  • Staj Yeri TeminiBurslar

  • İş İmkanı Yaratılması

  • Laboratuvar oluşturma ve ekipman temini

 3. Sektörel paydaşlar ile ulusal ve uluslararası iletişimin ve networkun geliştirilmesi ve tanıtım çalışmaları

 • Üye Yetkinlik Matrisinin Oluşturulması ve Güncellenmesi

 • Küme Kataloğu

 • Alım Heyetleri

 • Firma Ziyaretleri

 • Web Sitesi

 • E-Bülten

 • Etkinliklere Katılım ve Tanıtım Çalışmaları

 • Bilgilendirme Toplantıları

 • Avrupa Havacılık Kümelenme Ortaklığı (European Aerospace Cluster Partnership – EACP) çalışmalarına EU destekli projelere katılım

4. Sektör temsilcilerinin eğitimi ve sertifikasyonu konusunda desteklere ulaşım

 • Üyelerimizin devlet ve Avrupa Topluluğu desteklerine ulaşmasını sağlamak (UR-GE, Horizon 2020 Projeleri, vb)

4.11.2011

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi - Ur-Ge 13

Havacılık ve Uzay Kümelenmenmesi Derneği ilk Ur-Ge Projesini 2011-2014 yılları arasında gerçekleştirmiştir.

Farklı alanlarda çalışan 13 firmanın katılımı ile yürütülen projede ihtiyaç analizi çalışması, AS 9100 Genel Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, AS 9100 İç Tetkikçi Eğitimleri ve sektöre özel diğer bazı eğitimler gerçekleştirilmiştir. 

30.9.2013

AB 7. ÇP Leonardo da Vinci Hayat Boyu Öğrenme Programı - European Skills Hub for Aerospace Projesi

European Aerospace Cluster Partnerhip'in 6 ülkeden 10 üye kümelenme organizasyonunun dahil olduğu proje kapsamında İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya, Türkiye ve Fransa'daki havacılık mesleki eğitim sistemleri analiz edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Proje sonunda ortak bir eğitim sistemi oluşturulması amaçlanıyorken, ülkelerin eğitim sistemlerinin birbirinden fazlasıyla farklı olduğu görülmüştür. Bu sebeple, ortak bir eğitim müfredatı oluşturulamamıştır.

Ülkelerden İngiltere (eğitim sistemi tamamen sanayi tarafından yönetilmekte olan) ile Türkiye'nin (Eğitim sistemi tamamen devlet tarafından yönetilmekte olan) proje konsorsiyumunda iki ucu temsil ettiği görülmüştür.

Proje sonucunda ülkelerin mesleki eğitim uzmanları arasında bir iletişim ağı oluşturulmuş, toplantılar kapsamında ülkelerideki mesleki eğitim kurumları ile Lufthansa Technic ziyaret edilmiştir.

1 / 1

Please reload

Proje Faaliyetlerimiz

 Tamamlanmış Projeler

31.8.2015

ERASMUS + HipAir Projesi

Avrupa Birliği ERASMUS+ Programı kapsamında Polonya Ulusal Ajansı tarafından fonlanan; koordinatörlüğü Polonyalı Innpuls firması tarafından yürütülmekte olan ve konsorsiyumunu Polonya, Portekiz, İspanya ve Türkiye'den ortakların oluşturduğu Hipair (High Performance Work Practices for Competitive SME's in Aviation Sector) projesi 2015 Eylül ayında başlamıştır. 2017 Ağustos ayında tamamlanacak proje kapsamında, havacılık sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin insan kaynakları uygulamaları ve yönetim sistemlerinin daha yenilikçi yöntemlerle iyileştirilmesi, yüksek performanslı insan kaynakları uygulamalarının iyi örneklerinin paylaşılması ve bu amaçla bir eğitim müfredatı oluşturulması amaçlanmaktadır. Projede aşamalarından birisi olan eğiticinin/ uzmanın eğitilmesi görevini üstlenen proje partneri İspanya'dan Universidad Politécnica de Madrid'dir. Projede HUKD haricinde Aviation Valley (Polonya) kümelenmesi de partner konumundadır.

1 / 1

Please reload

30.8.2017

ERASMUS+ Soft Skills 4.0 for the new challenges in European Aerospace Industry (Sky4.0)

AB ERASMUS+ Programı kapsamında İspanya Ulusal Ajansına UPM (Universidad Politécnica de Madrid) tarafından başvurusu yapılmıştır. AB tarafından onaylanması durumunda proje 2017 Eylül ayında başlayacaktır. 

Konsorsiyumunda İspanya, Türkiye (HUKD), Polonya, Almanya ve Portekiz'in bulunduğu proje, endüstride meydana gelmekte olan ve olası değişikliklere ülkelerde bulunan havacılık firmalarının beceri (soft skills) açısından hazırlık seviyesinin ölçülmesi ve gerekli alanlarda becerilerinin geliştirilebilmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalar ve gerekli eğitim içeriklerinin hazırlanması amaçlanmaktadır.

31.5.2017

UR - GE (Yeni)

UR - GE 13 Projesinden edinilen bilgi ve deneyimler ışığında üyelerimiz için yeni bir UR-GE projesi yapılması planlanmıştır. 

1 / 1

Please reload

Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler

Planlanan Projeler

Devam Eden Projeler

© 2017 AEROSPACE CLUSTER ASSOCATION

 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Facebook Social Icon