top of page
2.jpg

Tarihçe

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı ve Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A.Ş.

(ESBAŞ) birlikteliği ile Temmuz 2007’de ilk tohumları atılan Havacılık ve Uzay

Kümelenmesi, bir proje ekibi oluşturulması ve 2007-2009 yılları arasında bir proje

dokümanı hazırlığı çalışmaları yürütülmesi sonrasında, ülkemizde savunma ve

havacılık çalışmalarına her zaman katkı veren Savunma Sanayi Müsteşarlığımızın

(SSM)’in (Şimdi Savunma Sanayi Başkanlığı - SSB) de desteklerini alarak ilk

adımlarını atmıştır.

Nisan 2009 tarihinde ise, İzmir Gaziemir Belediyesi ve ESBAŞ’ın Gaziemir’e

havacılık ile ilgili bir üniversite kazandırma talebinin kümelenme çalışmaları ile

birleşmesi bu oluşuma hız kazandırmış ve Temmuz 2009’da kümelenmenin tüzel bir kişilik olarak kurulması kararı alınmıştır. İzmir, Ankara ve Eskişehir illerinden katılım ile oluşan Kurucu üyeler belirlenmiş, tüzük çalışmaları yürütülmüş ve 18 Ocak 2010 tarihinde Türkiye’de bir ilk olan “Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (HUKD)” kurulmuştur.

bottom of page