top of page
1.jpg

 Başkanın Mesajı 

17.jpg

Osman OKYAY

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Üyelerimiz, Kıymetli Sektör Temsilcileri ve Paydaşlarımız,

 

2010 yılındaki kuruluşundan bu yana sürekli yükselen grafiği ile gelişen, ancak kuruluşundan bu yana amaçlarından ve değerlerinden ödün vermemiş olan Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğimiz, yerli havacılık ve savunma sanayimizin gelişimi için ulusal ve uluslararası faydalı tüm araçları kullanarak, sektörün, KOBİ’lerimizin ve araştırma kurumlarının ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt verebilecek çalışmalar yürütmeye özen göstermektedir.

 

Bu kapsamda geçmiş dönemlerde Kümelenmemiz Türk havacılık, uzay ve savunma sanayinin üretim, mühendislik, tasarım ve Ar-Ge konularında küresel entegrasyon çalışmalarını desteklemek üzere üyelerine destek sağlayacak yurt içi ve yurt dışı projeler oluşturmuş, hem kümelenme içerisinde hem de ulusal çapta iletişimi ve bilgi akışını kuvvetlendirici faaliyetlerde bulunmuş ve yurt dışındaki havacılık kümelenmeleri ile olan işbirliklerini geliştirerek güzel çalışmalara imza atmıştır. Yüksek seviyede önem verdiğimiz nitelikli teknik personel yetiştirme konusundaki çalışmalara olan desteğimizin de devam edeceği muhakkaktır.

 

Ayrıca kümelenmemiz, sanayimizin millileşme çalışmalarını destekleyici nitelikte katma değeri yüksek yerli yatırımın ve kaynakların etkin kullanımının desteklenmesi ile yabancı yatırımın özendirilmesi amacıyla faaliyetler yürütülmesinin yanında sektördeki küresel gelişmeleri yakından takip ederek ve küresel havacılık sanayinin öncü şirketleri ile yakın ilişkiler kurarak firmalarımızı atılması gereken doğru zamanlı adımlar konusunda mümkün olduğunca bilgilendirebilmek amacıyla iletişimlerde bulunmaktadır.

 

Gelecek dönemlerde de vizyonumuz çerçevesinde faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürmeyi; Savunma Sanayi Müsteşarlığımızın hedeflerine paralel olarak İzmir ve bölgemizdeki KOBİ'lerimizin savunma ve havacılık sektörlerinde yer alabilmeleri için gelişmelerine destek olacak ve yine üniversiteler ile sanayimizin işbirliklerini arttırıcı çalışmalara devam ederek yüksek katma değer yaratacak projeler üretmeyi amaçlamaktayız. Diğer yandan, üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek ve 2015 – 2016 Stratejik Planımızdaki amaçlarımızın gerçekleştirilmesine katkıda bulunabilmek için Kümelenmemize yeni üye kazandırma çalışmalarını teşvik etmeyi ve tüm paydaşlar ve yönetimler ile ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Gönüllülük prensibi üzerine kurulmuş, ancak tüm üyelerimizin, çok kıymetli Yönetim Kurulumuzun ve Kurucu Başkanımız Sayın Prof. Dr. H. Semih Güneş’in üstün destek ve özverili çalışmaları ile bugünlere getirdiği Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğimizi gelecek dönemlerde de ülkemizin havacılık, uzay ve savunma çalışmalarında hedeflediği teknolojik seviyeye erişmesi için destek verecek bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak geliştirmek en büyük hedefimiz olacaktır.

Çalışmalarımıza katkı veren tüm üyelerimize ve paydaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim.

 

Saygılarımla,

Osman OKYAY

Yönetim Kurulu Başkanı

bottom of page