top of page
Image-empty-state.png

EGEV

+90 (232) 463 48 78

Akdeniz Mahallesi Vali Kazım Dirik Caddesi No:32 K:2 D:21 Mola İş Merkezi Çankaya İzmir Türkiye

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı, 1992 yılında, İzmir Valisi Kutlu Aktaş öncülüğünde belediye, odalar ve derneklerin katılımıyla bölgeyi dış yatırımcılara tanıtmak amacı ile kurulan bir vakıftır. 1998de İzmir dışında 9 ilin (Afyon, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir, Uşak) valilikleri, belediyeleri, üniversiteleri, sanayi ve ticaret odaları, borsaları, esnaf ve sanatkarlar odaları, ziraat odaları, bölge sanayici ve işadamları dernekleri ve bölgesel şirketlerin katılımıyla tüm Ege’yi kapsar duruma gelmiştir.

Misyonunu, "Ege Bölgesi için özgün bir kalkınma modelinin ortak akıl ve katılımcılıkla oluşturulması ve uygulanmasında öncülük etmek", vizyonunu ise "Cumhuriyetimizin 100. yılına kadar; insan ve doğa kaynaklarının doğru kullanımına dayalı, dengeli ve sürdürülebilir kalkınmayı çağdaş standartlarda gerçekleştirmiş bir Ege" olarak belirleyen vakfın değerleri, toplum yararı, yaratıcılık - özgünlük, saydamlık, uzlaşma, işbirliği ve eşgüdüm, ahlaki değerlere saygı, topluma mal olma, süreklilik - kararlılık, çevre bilinci, görev bilinci ve sorumluluk, bilimsellik, gelecek nesillerin haklarına saygı, risk alma ve sosyal sorumluluk olarak belirlenmiştir. Bu anlamda, birçok özel şirkette dahi yazılı olarak bulunmayan vizyon temelinde hedef belirleme, kanımızca EGEV’in en önemli özelliklerinden biridir. EGEV, proje sahibi olarak içerik sağlama ve üyelerin aktif katılımının temininde yer almaktadır.

bottom of page