top of page
8.jpg

  İş ortaklarımız  

tssk_logo.png

ODTÜ TEKNOKENT, aktif olarak Ar-Ge yapan ve 140’ı aşkın savunma sanayii şirketi olmak üzere, 380’den fazla firma ile beraber ODTÜ içinde yer alan birçok araştırma merkezi ve laboratuvarı bünyesinde barındırmakta olup, 2010 yılı itibarıyla Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) adı altında savunma sanayii alanında faaliyet gösteren firmaları kümelemiştir. Bu firmalar, birbirlerini tamamlayıcı ve birbirlerinin kabiliyetlerine katma değer ekleyen ve savunma, havacılık, anayurt güvenliği ve siber güvenlik alanları için yeni ürün ve hizmetler geliştiren dikey uzmanlıklara sahip Ar-Ge firmalarıdır.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin milli olması zorunlu ve kritik ihtiyaçlarının, üniversiteler ile Ar-Ge odaklı iş birlikleri çerçevesinde yerli savunma sanayi şirketlerince geliştirilmesi; yerli savunma sanayii şirketleri, üniversiteler ve diğer şirketler ile Ar-Ge odaklı iş birlikleri çerçevesinde uluslararası pazarlara teknoloji üretmesi vizyonuyla yola çıkan TSSK, savunma sanayii sektöründe yer alan büyük, orta ve küçük ölçekli firmalardan oluşan yapısıyla uluslararasılaşma faaliyetlerini ve küme içi iş birliğini geliştirmenin yanı sıra sektörde sahip olunan birikimin yurt içi ve dışındaki diğer sektörlere aktarılarak, kaynakların doğru kullanılmasını, yapılacak yeni yatırımların doğru planlanmasını sağlamayı amaç edinmiştir.

Kümelenmenin itici gücünü üniversite, sanayi ve araştırma arasındaki sinerji ile gerçekleştirilen Ar-Ge projeleri oluşturmaktadır.

TSSK’nın bir arayüz olarak amaçları, küme paydaşlarının:

  • Anayurt güvenliği, savunma, havacılık ve siber güvenlik alanlarında yenilikçi teknolojileri kullanarak, Ar-Ge ve inovasyon odaklı rekabetçi ürünler ve hizmetler geliştirebilmek için kendi aralarında ve diğer kurum, kuruluş ve sektörlerle iş birliği oluşturmalarını ve yeni iş fırsatları yaratmalarını,

  • Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tanınırlığının ve iş geliştirme potansiyelinin artırılmasını,

  • Uluslararası iş birlikleri yaratmasını ve ihracattan yüksek oranda pay almasını,

  • İhtiyaç duyduğu hukuki, teknik ve fiziksel altyapılara, nitelikli iş gücüne, teşviklere ve maddi kaynaklara ulaşmasını

sağlamaktır.

 

VİZYON

Ulusal bağlamda lider anayurt güvenliği, savunma, havacılık ve siber güvenlik kümelenmesi olmak, uluslararası platformlarda sürekli artan etkinlik alanıyla sektör firmalarının yurt dışı pazarlara açılmasını sağlamak.

 

MİSYON

Anayurt güvenliği, savunma, havacılık ve siber güvenlik alanlarında, Ar-Ge ve yenilikçi teknolojileri kullanarak, içinde özel sektör, kamu ve üniversiteden paydaşları barındıran, vizyoner ve küresel bir ortak çalışma platformu oluşturmak, bu yapıyı ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet edebilir, tanınırlığı ve saygınlığı olan bir marka haline getirmek, küme üyelerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda TSSK faaliyetleri sonucu sürekli artan iş birlikleri oluşturmasını sağlamak.

Detaylı bilgi için : www.tssk.org.tr

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi ile

Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi arasında

İşbirliği esaslarına ilişkin çevre protokolü

bottom of page