HUKD bir SASAD üyesidir.

 

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği - SaSaD

Kısa ismi SaSaD olan, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği, Milli Savunma Bakanlığı'nın öneri ve desteği ile 1990 yılında Ankara’da kuruldu. 2012 yılı başında sivil havacılık ve uzay alanındaki üreticiler de derneğin çalışma alanına alındı ve derneğin adı SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİ İMALATÇILAR DERNEĞİ olarak değiştirildi. 

ÜLKÜMÜZ (Vizyon)

Türk Savunma Sanayiinin:

 • İhtiyaç ve Tedarik Makamları ile Eşgüdüm içinde

 • Üyelerinin İşbirliğini Sağlayarak

 • Ülkemizin Savunma ve Güvenlik İhtiyaçlarını Tam Olarak Karşılayabilen

 • Uluslararası Alanda Rekabet Edebilen

Bir Sektör Haline Gelmesine Katkıda Bulunmaktır.

GÖREVİMİZ (Misyon)

Yurdumuzdaki Savunma Sanayii kuruluşlarını SaSaD çatısı altında bir araya getirerek savunma sanayii sektörünün güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

Derneğimizin çalışmaları özellikle aşağıda sıralanan alanlarda yoğunlaşmıştır:

 • Kullanıcı ve tedarik makamları ile savunma sanayii firmaları arasında iletişimi ve eşgüdümü sağlamak

 • Üyeleri arasında dayanışma, yardımlaşma ve işbirliği ortamı oluşturmak

 • Türk savunma sanayiinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımı konusunda çalışmak

 • Yurtiçi ve yurtdışında ilgili platformlarda savunma sanayii sektörünü temsil etmek

 • Oluşturduğu kurulların çalışmalarıyla savunma sanayiimizin çeşitli boyutlarının gelişimine katkıda bulmak

 • Her yıl Türk savunma sanayiinin sayısal profilini çıkartmak ve yayınlamak.

Başlangıçta 12 kurucu üye ile çalışmaya başlayan SaSaD Aralık 2013'de 124 üyesi ve haberleşme ağında da 38 aday üye ile 162 kuruluşla sektörü kapsayan boyuta ulaşmıştır.

Savunma sanayii alanında üretim yapan, gereken imalat izni, tesis güvenlik, kişi güvenlik ve kalite belgelerine sahip kuruluşlar, web sitemizde mevcut formları doldurarak, SaSaD'a üye olmak için başvurabilirler.

Üyelik koşullarını tam olarak sağlayamayan, ancak sektörde çalışmak için ilk adımları atmış kuruluşlar, aday üye olarak SaSaD haberleşme ağına katılabilirler.

SASAD Web sitesine aşağıdaki link'ten erişebilirsiniz.

http://www.sasad.org.tr/

© 2017 AEROSPACE CLUSTER ASSOCATION

 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Facebook Social Icon