top of page

İnovasyon Yönetimi Eğitimimiz


21 Temmuz 2020 Salı Günü firmalarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz İnovasyon Yönetimi Eğitimimizle firmalarımızın İnovasyon Kültürlerini nasıl geliştirebileceklerini konuştuk.

bottom of page