airplane-in-the-sky-at-sunrise-PERLNNY.j

  Tamamlanan Projeler  

Erasmus+ HipAir Projesi

2017 Ağustos ayında tamamlanan proje kapsamında, havacılık sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin insan kaynakları uygulamaları ve yönetim sistemlerinin daha yenilikçi yöntemlerle iyileştirilmesi, yüksek performanslı insan kaynakları uygulamalarının iyi örneklerinin paylaşılması ve bu amaçla bir eğitim müfredatı oluşturulması amaçlanmıştır. Projede aşamalarından birisi olan eğiticinin/ uzmanın eğitilmesi görevini üstlenen proje partneri İspanya'dan Universidad Politécnica de Madrid'dir. Projede HUKD haricinde Aviation Valley (Polonya) kümelenmesi de partner konumundadır.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi - Ur-Ge 13

Havacılık ve Uzay Kümelenmenmesi Derneği ilk Ur-Ge Projesini 2011-2014 yılları arasında gerçekleştirmiştir.

Farklı alanlarda çalışan 13 firmanın katılımı ile yürütülen projede ihtiyaç analizi çalışması, AS 9100 Genel Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, AS 9100 İç Tetkikçi Eğitimleri ve sektöre özel diğer bazı eğitimler gerçekleştirilmiştir.

AB 7. ÇP Leonardo da Vinci Hayat Boyu Öğrenme Programı - European Skills Hub for Aerospace Projesi

European Aerospace Cluster Partnerhip'in 6 ülkeden 10 üye kümelenme organizasyonunun dahil olduğu proje kapsamında İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya, Türkiye ve Fransa'daki havacılık mesleki eğitim sistemleri analiz edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Proje sonunda ortak bir eğitim sistemi oluşturulması amaçlanıyorken, ülkelerin eğitim sistemlerinin birbirinden fazlasıyla farklı olduğu görülmüştür. Bu sebeple, ortak bir eğitim müfredatı oluşturulamamıştır.

Ülkelerden İngiltere (eğitim sistemi tamamen sanayi tarafından yönetilmekte olan) ile Türkiye'nin (Eğitim sistemi tamamen devlet tarafından yönetilmekte olan) proje konsorsiyumunda iki ucu temsil ettiği görülmüştür.

Proje sonucunda ülkelerin mesleki eğitim uzmanları arasında bir iletişim ağı oluşturulmuş, toplantılar kapsamında ülkelerideki mesleki eğitim kurumları ile Lufthansa Technic ziyaret edilmiştir.