top of page
airplane-in-the-sky-at-sunrise-PERLNNY.j

  Tamamlanan Projeler  

sky-40-logo-05-1 kopya kopya.png

Derneğimiz, proje çalışmalarının bir yenisi olarak 2018 yılında kısa adı SKY 4.0 olan ve Polonya, İspanya ve Portekiz’den de proje ortakları bulunan bir başka Avrupa Birliği ERASMUS + projesine dahil olmuş bulunmakta, bu proje kapsamında değişen endüstriyel gereksinmeler doğrultusunda çalışanlarca gerekli yetkinliklerin (Soft Skills) araştırılması, iyi örneklerin değerlendirilmesi ve elde edilen bilgiler ışığında firmalarımızın da yaralanabileceği yeni yetkinlik setleri oluşturulması için çalışmalar yürütmektedir.

Projenin Genel Amacı: Eğitim kurumlarında yer alan (mesleki, teknik ve akademik) mevcut eğitim programlarını şirketlerin gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değiştirebilecek ve uyarlayabilecek şekilde yeterli hale getirmek üzere “Havacılık ve Uzay için Endüstri 4.0 beceri setini” oluşturmaktır. Bu yolla, projemiz vasıtası ile havacılık endüstrisindeki eğitim ve sanayi arasında daha iyi bir uyum sağlanması amaçlanmaktadır.

Detaylı bilgi için Tıklayınız

Proje web sitesine ulaşmak için Tıklayınız

Erasmus+ HipAir Projesi

2017 Ağustos ayında tamamlanan proje kapsamında, havacılık sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin insan kaynakları uygulamaları ve yönetim sistemlerinin daha yenilikçi yöntemlerle iyileştirilmesi, yüksek performanslı insan kaynakları uygulamalarının iyi örneklerinin paylaşılması ve bu amaçla bir eğitim müfredatı oluşturulması amaçlanmıştır. Projede aşamalarından birisi olan eğiticinin/ uzmanın eğitilmesi görevini üstlenen proje partneri İspanya'dan Universidad Politécnica de Madrid'dir. Projede HUKD haricinde Aviation Valley (Polonya) kümelenmesi de partner konumundadır.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi - Ur-Ge 13

Havacılık ve Uzay Kümelenmenmesi Derneği ilk Ur-Ge Projesini 2011-2014 yılları arasında gerçekleştirmiştir.

Farklı alanlarda çalışan 13 firmanın katılımı ile yürütülen projede ihtiyaç analizi çalışması, AS 9100 Genel Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, AS 9100 İç Tetkikçi Eğitimleri ve sektöre özel diğer bazı eğitimler gerçekleştirilmiştir.

AB 7. ÇP Leonardo da Vinci Hayat Boyu Öğrenme Programı - European Skills Hub for Aerospace Projesi

European Aerospace Cluster Partnerhip'in 6 ülkeden 10 üye kümelenme organizasyonunun dahil olduğu proje kapsamında İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya, Türkiye ve Fransa'daki havacılık mesleki eğitim sistemleri analiz edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Proje sonunda ortak bir eğitim sistemi oluşturulması amaçlanıyorken, ülkelerin eğitim sistemlerinin birbirinden fazlasıyla farklı olduğu görülmüştür. Bu sebeple, ortak bir eğitim müfredatı oluşturulamamıştır.

Ülkelerden İngiltere (eğitim sistemi tamamen sanayi tarafından yönetilmekte olan) ile Türkiye'nin (Eğitim sistemi tamamen devlet tarafından yönetilmekte olan) proje konsorsiyumunda iki ucu temsil ettiği görülmüştür.

Proje sonucunda ülkelerin mesleki eğitim uzmanları arasında bir iletişim ağı oluşturulmuş, toplantılar kapsamında ülkelerideki mesleki eğitim kurumları ile Lufthansa Technic ziyaret edilmiştir.

bottom of page