top of page
airplane-in-the-sky-at-sunrise-PERLNNY.j

  Completed Projects  

sky-40-logo-05-1 kopya kopya.png

Derneğimiz, proje çalışmalarının bir yenisi olarak 2018 yılında kısa adı SKY 4.0 olan ve Polonya, İspanya ve Portekiz’den de proje ortakları bulunan bir başka Avrupa Birliği ERASMUS + projesine dahil olmuş bulunmakta, bu proje kapsamında değişen endüstriyel gereksinmeler doğrultusunda çalışanlarca gerekli yetkinliklerin (Soft Skills) araştırılması, iyi örneklerin değerlendirilmesi ve elde edilen bilgiler ışığında firmalarımızın da yaralanabileceği yeni yetkinlik setleri oluşturulması için çalışmalar yürütmektedir.

Projenin Genel Amacı: Eğitim kurumlarında yer alan (mesleki, teknik ve akademik) mevcut eğitim programlarını şirketlerin gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değiştirebilecek ve uyarlayabilecek şekilde yeterli hale getirmek üzere “Havacılık ve Uzay için Endüstri 4.0 beceri setini” oluşturmaktır. Bu yolla, projemiz vasıtası ile havacılık endüstrisindeki eğitim ve sanayi arasında daha iyi bir uyum sağlanması amaçlanmaktadır.

Detaylı bilgi için Tıklayınız

Proje web sitesine ulaşmak için Tıklayınız

Erasmus+ HipAir Projesi

2017 Ağustos ayında tamamlanan proje kapsamında, havacılık sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin insan kaynakları uygulamaları ve yönetim sistemlerinin daha yenilikçi yöntemlerle iyileştirilmesi, yüksek performanslı insan kaynakları uygulamalarının iyi örneklerinin paylaşılması ve bu amaçla bir eğitim müfredatı oluşturulması amaçlanmıştır. Projede aşamalarından birisi olan eğiticinin/ uzmanın eğitilmesi görevini üstlenen proje partneri İspanya'dan Universidad Politécnica de Madrid'dir. Projede HUKD haricinde Aviation Valley (Polonya) kümelenmesi de partner konumundadır.

International Competitiveness Enhancement Project No: UR-GE 13

Aerospace Cluster Association carried out its first UR-GE Project between dates 2011-2014.

In this project carried out with the participation of 13 companies working in different fields, needs analysis study, AS 9100 General Quality Management System Training, AS 9100 Internal Auditor Trainings and some other sector-specific trainings were carried out.

EU 7th FP Leonardo da Vinci Lifelong Learning Program

Project Name: Europen Skills Hub for Aerospace Project

From the European Aerospace Cluster Partnership (EACP) 6 project partners from 10 member countries namely England, Germany, Spain, Italy, Turkey and France participated the project to evaluate the national aviation training systems were and to compare differences and similarities. While it is aimed to establish a common education base at the end of the project, it has been observed that the education systems of the countries are very different from each other. For this reason, a common education curriculum could not be established but best practices were shared.

Country of England (training system, which is managed entirely by the industry) and Turkey (as the education system, which is managed entirely by the state) has been shown to represent two ends of the project consortium.

As a result of the project, a communication network was established between vocational education experts of the countries, and industry meetings like Lufthansa Technic and visits to vocational education institutions in the countries were completed.

bottom of page