FAALİYETLER

TEMEL FAALİYET ALANLARI

 

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği, dört temel alanda sektöre hizmet vermeyi amaçlamaktadır:

 

1. Havacılık, Uzay ve Savunma sektörlerinde bir eko sistem oluşturulması

 • KOBİ’lerin bu sektörlere girişine destek vermek

 • Üniversite – Sanayi işbirlikleri konusunda çalışmalar yapmak ve teknolojik tabanlı projeler oluşturmak

 • Devlet, Sanayi ve Akademi işbirliklerinin kurulmasına ve gelişmesine destek olmak 

2.Sektörün ihtiyaçlarına yönelik İnsan Kaynağı geliştirilmesi çalışmalarının desteklenmesi

 • Meslek Yüksek Okullarına ve Meslek Liselerine destek vermek

  • Staj Yeri TeminiBurslar

  • İş İmkanı Yaratılması

  • Laboratuvar oluşturma ve ekipman temini

 3. Sektörel paydaşlar ile ulusal ve uluslararası iletişimin ve networkun geliştirilmesi ve tanıtım çalışmaları

 • Üye Yetkinlik Matrisinin Oluşturulması ve Güncellenmesi

 • Küme Kataloğu

 • Alım Heyetleri

 • Firma Ziyaretleri

 • Web Sitesi

 • E-Bülten

 • Etkinliklere Katılım ve Tanıtım Çalışmaları

 • Bilgilendirme Toplantıları

 • Avrupa Havacılık Kümelenme Ortaklığı (European Aerospace Cluster Partnership – EACP) çalışmalarına EU destekli projelere katılım

4. Sektör temsilcilerinin eğitimi ve sertifikasyonu konusunda desteklere ulaşım

 • Üyelerimizin devlet ve Avrupa Topluluğu desteklerine ulaşmasını sağlamak (UR-GE, Horizon 2020 Projeleri, vb)

Proje Faaliyetlerimiz

 Tamamlanmış Projeler

UR-GE Projesi

Bakanlık onayı ile Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği üyesi bulunan 13 firma ile başlamıştır. 2019 yılına kadar proje dahilinde AS 9100 D .Gereklilikleri Bilgilendirme Eğitimleri, AS 9100 D İç Tetkikçi Eğitimleri ve Proje Yönetimi Eğitimleri verilmiştir. Proje 2020 yılı sonuna kadar devam edecektir.

SKY 4.0 ERASMUS+ Projesi

Derneğimiz, proje çalışmalarının bir yenisi olarak 2018 yılında kısa adı SKY 4.0 olan ve Polonya, İspanya ve Portekiz’den de proje ortakları bulunan bir başka Avrupa Birliği ERASMUS + projesine dahil olmuş bulunmakta, bu proje kapsamında değişen endüstriyel gereksinmeler doğrultusunda çalışanlarca gerekli yetkinliklerin (Soft Skills) araştırılması, iyi örneklerin değerlendirilmesi ve elde edilen bilgiler ışığında firmalarımızın da yaralanabileceği yeni yetkinlik setleri oluşturulması için çalışmalar yürütmektedir.

Projenin Genel Amacı:  Eğitim kurumlarında yer alan (mesleki, teknik ve akademik) mevcut eğitim programlarını şirketlerin gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değiştirebilecek ve uyarlayabilecek şekilde yeterli hale getirmek üzere “Havacılık ve Uzay için Endüstri 4.0 beceri setini” oluşturmaktır. Bu yolla, projemiz vasıtası ile havacılık endüstrisindeki eğitim ve sanayi arasında daha iyi bir uyum sağlanması amaçlanmaktadır.

1 / 1

Please reload

Devam Eden Projeler

Tamamlanan Projeler

Devam Eden Projeler

Planlanan Projeler

14.4.2020

INNOSUP

Avrupa Birliği projelerinden birisi olan INNOSUP-01-2018-2020 'nin amacı; Kümelenmeler aracılığıyla, KOBİ’lerin inovasyon kapasitesini yükseltmek ve yeni endüstriyel değer zincirleri oluşturmak.

30.3.2020

COSME

COSME Küme Çağrıları Eğitimine katılım göstererek Derneğimize üye firmalarımız için yararlı olabilecek proje araştırması devam etmektedir.

1 / 1

Please reload

13.9.2017

Erasmus+ HipAir Projesi

2017 Ağustos ayında tamamlanan proje kapsamında, havacılık sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin insan kaynakları uygulamaları ve yönetim sistemlerinin daha yenilikçi yöntemlerle iyileştirilmesi, yüksek performanslı insan kaynakları uygulamalarının iyi örneklerinin paylaşılması ve bu amaçla bir eğitim müfredatı oluşturulması amaçlanmıştır. Projede aşamalarından birisi olan eğiticinin/ uzmanın eğitilmesi görevini üstlenen proje partneri İspanya'dan Universidad Politécnica de Madrid'dir. Projede HUKD haricinde Aviation Valley (Polonya) kümelenmesi de partner konumundadır.

4.11.2011

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi - Ur-Ge 13

Havacılık ve Uzay Kümelenmenmesi Derneği ilk Ur-Ge Projesini 2011-2014 yılları arasında gerçekleştirmiştir.

Farklı alanlarda çalışan 13 firmanın katılımı ile yürütülen projede ihtiyaç analizi çalışması, AS 9100 Genel Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, AS 9100 İç Tetkikçi Eğitimleri ve sektöre özel diğer bazı eğitimler gerçekleştirilmiştir. 

1 / 2

Please reload

© 2017 AEROSPACE CLUSTER ASSOCATION

 • Twitter Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Facebook Social Icon