ÜYELİK

HUKD, 8 Akademik Üye, 22 Bireysel Üye ve 48 Kurumsal Üye olmak üzere 78 üyeden oluşmaktadır.

Nasıl Üye Olunur ?

 

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği’ne üye olma hakkına sahiptir. Üyelik talebinde bulunan gerçek/tüzel kişi, belirlenen yıllık üyelik aidatını zamanında ödemeyi kabul eder. HUKD üyelik aidatı: Kurumsal Üyeler için senelik 3.000 TL, Akademik ve Bireysel Üyeler için 100 TL olarak belirlenmiştir.

 

Dernek başkanlığına, HUKD "Üyelik Başvuru Formu” doldurularak yapılan üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulu’nca en çok otuz gün içinde üyeliği karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Üyelerimizle ilgili E-katalog'a ulaşmak için tıklayın.

© 2017 AEROSPACE CLUSTER ASSOCATION

  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon