top of page

KOSGEB Kobi Teknolojik Ürün Destek Programı Olan KOBİ TEKNOYATIRIM Başvuru Süreci Başladı
KOSGEB Kobi Teknolojik Ürün Destek Programı olan KOBİ TEKNOYATIRIM'ın başvuru süreci başlamıştır.


Yenilenen destek sürecinde teknolojinin tabana yayılması ve ülkemizin ihracatının artması hedeflenmektedir. Programın destek limiti orta ve yüksek teknolojideki ürünler için 5 milyon TL'ye kadar destek verileceği açıklanmıştır.


İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;

1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

2. Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

3. Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

4. Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,

5. Patent belgesi ile koruma altına alınan,

6. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,

7. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,


prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanabilmektedir.


Comments


bottom of page