top of page

SKY 4.0 PROJEMİZ BAŞLADIHavacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği olarak dahil olduğumuz 3. Avrupa Birliği ERASMUS+ Projemiz olan "SKY 4.0 - Soft Skills 4.0 for the Aerospace Industry" 01.12 2018 tarihi itibari ile başlamıştır.


Projenin genel amacı, eğitim kurumlarını (mesleki, teknik ve akademik) eğitim programlarını gelecekteki şirket ihtiyaçlarına yönelik uyarlamak üzere donatmak ve “Havacılık ve Uzay için belirlenen Endüstri 4.0 becerilerini” oluşturmaktır. Bu amaçla, proje havacılık endüstrisindeki eğitim kurumları ve sektördeki işler arasında daha iyi bir uyum sağlamayı amaçlamaktadır.


Proje ekibinde; Portekiz, Polonya, Türkiye, İspanya'dan kümelenmeler, eğitim kurumları ve İK şirketleri bulunmaktadır. Proje eğitimi destekleyen Avrupa Birliği Erasmus + programı aracılığı ve desteği ile yürütülecektir.

Projenin hedef grupları aşağıda verilmiştir. proje kapsamında Endüstri 4.0 dönemi için gerekli yumuşak beceriler belirlenecek, eğitim materyalleri ve yönlendirici materyaller oluşturulacaktır.


Hedef gruplar:

a. Şirketler ve çalışanları b. Eğitimciler ve Mesleki Eğitim sağlayıcıları c. Ortaöğretim öğrencileri ve teknik yüksekokullar.


İlerleyen aşamalarında bilgiler paylaşımına devam edilecektir. d. İnsan kaynakları ekipleri ve ekip yöneticileri
留言


bottom of page