8. Olağan Genel Kurul DuyurusuHavacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte belirtilen gündem kapsamında, 31 Mart 2021 tarihinde, saat 10.00’da, Ege Serbest Bölgesi ESBAŞ Teknoloji Merkezi Binası Konferans Salonu/ Gaziemir/ İzmir adresinde gerçekleştirilecektir.

Gerekli olan çoğunluğun belirtilen günde sağlanamaması halinde, “8. Olağan Genel Kurulumuz, 18 Mayıs 2021 tarihinde, saat 10.00’da yine Ege Serbest Bölgesi ESBAŞ Teknoloji Merkezi Binası Konferans Salonu/ Gaziemir/ İzmir adresinde bu defa çoğunluk aranmaksızın” yapılacaktır.