top of page

Sky 4.0 -Erasmus + Projemiz tam hız devam ediyor


“Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği olarak dahil olduğumuz 3. Avrupa Birliği ERASMUS+ Projemiz olan "SKY 4.0 - Soft Skills 4.0 for the Aerospace Industry" 01.12 2018 tarihi itibari ile başlamış ve hali hazırda devam etmektedir. Bu süreçte 4.raporlama raporlama zamanına gelinmiştir.

Projenin genel amacı, eğitim kurumlarını (mesleki, teknik ve akademik) eğitim programlarını gelecekteki şirket ihtiyaçlarına yönelik uyarlamak üzere donatmak ve “Havacılık ve Uzay için belirlenen Endüstri 4.0 becerilerini” oluşturmaktır. Bu amaçla, proje havacılık endüstrisindeki eğitim kurumları ve sektördeki işler arasında daha iyi bir uyum sağlamayı amaçlamaktadır.

Proje ekibinde; Portekiz, Polonya, Türkiye, İspanya'dan kümelenmeler, eğitim kurumları ve İK şirketleri bulunmaktadır. Proje eğitimi, Avrupa Birliği Erasmus + programı aracılığı ve desteği ile yürütülecektir.

Projenin hedef grupları aşağıda verilmiştir. Proje kapsamında Endüstri 4.0 dönemi için gerekli yumuşak beceriler belirlenmiş, eğitim materyalleri ve yönlendirici materyaller oluşturulmaktadır.

Hedef gruplar:

a. Şirketler ve çalışanları

b. Eğitimciler ve Mesleki Eğitim sağlayıcıları

c. Ortaöğretim öğrencileri ve teknik yüksekokullar.

d. İnsan kaynakları ekipleri ve ekip yöneticileri

Daha fazla bilgi için:

Comments


bottom of page