HUKD 7. Olağan Genel Kurul Duyurusu


Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte belirtilen gündem kapsamında, 15 Mart 2019 tarihinde, saat 15.00’te, Ege Serbest Bölgesi ESBAŞ Teknoloji Merkezi Binası Konferans Salonu/ Gaziemir/ İzmir adresinde gerçekleştirilecektir.

Gerekli olan çoğunluğun belirtilen günde sağlanamaması halinde, “7. Olağan Genel Kurulumuz, 22 Mart 2019 tarihinde, saat 15.00’te yine Ege Serbest Bölgesi ESBAŞ Teknoloji Merkezi Binası Konferans Salonu/ Gaziemir/ İzmir adresinde bu defa çoğunluk aranmaksızın” yapılacaktır.


© 2017 AEROSPACE CLUSTER ASSOCATION

  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon