HOLLANDA VE TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİNDE İLERİ MALZEMELER SEMİNERİ


Hollanda Yabancı Dış Yatırım Ajansı (NFIA) ve Hollanda İnovasyon Ağı tarafından; Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (HUKD) ile Kompozit Sanayicileri Derneği (KSD) katkılarıyla 14 Mayıs 2018 günü “İleri Malzemeler: “Havacılıkta ve Otomotiv Endüstrisinde Kompozitlerin Geleceği” konulu seminer gerçekleştirilmiştir.

Hollanda Başkonsolosu Bart van Bolhuis ev sahipliğinde organize edilen seminerde Hollanda Dış Yatırım Ajansı tarafından yapılan kısa tanıtım sonrası, Hollanda Termoplastik Uygulama Merkezi (TPAC), Hollanda Havacılık Merkezi (NLR), Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (HUKD) ve Kompozit Sanayicileri Derneği (KSD) tarafından konuşmalar gerçekleştirilmiş; TUSAŞ, Dow AKSA, KordSA Global temsilcilerinin yer aldığı bir panelde de ülkemizdeki ileri malzeme uygulamaları ve araştırmaları konularında bilgi paylaşımında bulunulmuştur.

Sunumlar ile TPAC, NLR ve Boeing tarafından yürütülen Otomotiv ve Havacılık sanayinde Termoplastik malzemeler, malzeme davranışları, üretim teknikleri, otomasyon çalışmaları ve geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler alınmıştır. HUKD ve KSD sunumları ile ise küresel ve Türkiye ölçeğinde termoplastik malzemeler ve havacılık sanayindeki uygulamalar hakkında bilgiler verilmiştir.

Seminer sonrasında Türk ve Hollandalı firmalar arasında birebir (B2B) görüşmeler yapılmış, termoplastik ve kompozit malzemeler konusunda iki ülke firmaları ve araştırma kurumları arasında yapılabilecek çalışmalar ve iş birliği imkanları değerlendirilmiştir.

B2B görüşmelere paralel olarak, TÜBİTAK Ulusal İletişim Noktası ekibinden (NCP) temsilciler, Avrupa Birliği HORIZON 2020 programı kapsamında uluslararası işbirlikleri ile ilgilenen firmalara Malzeme ve İmalat alanındaki projelerde yer alabilmek için yapılması gerekenler, bu açıdan TÜBİTAK’ın rolü ve destekleri hakkında bilgiler paylaşılmıştır.


© 2017 AEROSPACE CLUSTER ASSOCATION

  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon