HUKD'UN İKİNCİ URGE PROJESİ BAŞLADI - ACA's Second International Competition Development Pro


Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği olarak “Kümelenme Altında Firmaların Havacılık Sanayindeki Faaliyetlerinin ve İhracat Paylarının Artırılması” isimli Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) projesi 23 Ağustos 2017 tarihi itibari ile T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünce kabul olmuştur.

17 firmamız ile yürütülecek "İhtiyaç Analizi" aşamasının tamamlanması sonrasında eğitim/ danışmanlık ve uluslararası etkileşimlere geçilecektir.


© 2017 AEROSPACE CLUSTER ASSOCATION

  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon