Training Program for SMEs Was Prepared within the Scope of HIPAIR Project


HipAir Projesi Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus+ Programı kapsamında ortaklaşa fonlanan bir stratejik ortaklıktır. Proje Eylül 2015’te başlamış ve Polonya (koordinatör), Portekiz, İspanya ve Türkiye’den, hepsi özellikle havacılık sanayinde çalışan KOBİ’ler için yeni uygulamalar ve iş yetkinlikleri geliştirmek isteyen ortakları bir araya getirmiştir.

Proje kapsamında incelenen ve yaygınlaştırılmasına çalışılan "Yüksek Performanslı İş Uygulamaları" - (High Performance Work Practices) konsepti üzerinden literatür taraması ile başlanmış, akabinde ortak ülkelerde firmaların söz konusu uygulamalara bünyelerinde yer verip vermedikleri araştırılmış ve bulunan firmalardan iyi uygulama örnekleri oluşturulmuştur. Bu iyi uygulama örneklerinin tanıtımı yapılması sonrasında Madrid Üniversitesi (UPM) liderliğinde konsorsiyum tarafından, firma yönetici ve çalışanlarına yönelik eğitim müfredatı ve eğitim modülleri oluşturulmuştur. Ayrıca Haziran ayı içerisinde her ülkeden üç uzmana bu modüller üzerinden UPM'ce 5 günlük bir eğitim verilmiştir.

Ayrıca yine UPM tarafından firmaları HPWP açısından ölçen ve firmalar için uygun uygulamaları belirlemeye çalışan bir araç geliştirilmiştir.

Proje Ağustos 2017 itibari ile son bulmakta olup proje konsorsiyumu tarafından bu eğitimin ve aracın kullanılabilir bir ürün haline getirilmesi amacıyla çalışmalar devam edecektir.

24 Temmuz 2017 tarihinde ise projenin son "Ulusal Bilgilendirme Günü" Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği tarafından KOBİ ve Üniversite temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiş; proje sonuçları ve yol haritası hakkında bilgiler verilmiştir.

Proje kapsamında üretilen tüm dokümanlar ve eğitim materyalleri KOBİ'lerimiz açısından faydaya dönecek faaliyetlere devam edebilmek üzere Türkçe'ye çevrilmiştir.

Detaylı Bilgi için: www.hipair.eu


© 2017 AEROSPACE CLUSTER ASSOCATION

  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon