EACP 2016 Genel Kurulunda İşbirliği İmzası


Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği, 2011 yılından beri aktif üyesi olduğu European Aerospace CLuster Partnership (EACP)'nin 25-26 Ekim tarihlerinde yerel kümelenme organizasyonu olan PEMAS'ın ev sahipliğinde Lizbon/ Portekiz'de gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısında; işbirliği olasılıklarını araştırmak ve havacılık sanayinde iki ülke arasında bir sinerji yaratmak amaçları ile Polonya havacılık kümelenmesi "Aviation Valley" ile bir MOU imzalamıştır.

İki kümelenme arasında ilk adım olarak yetkinlik matrisleri paylaşılacak, Avrupa Birliği projelerinde olası işbirlikleri değerlendirilecek ve 2017 içerisinde karşılıklı ziyaretler düzenlenmesine yönelik planlama yapılacaktır. Ayrıca kümelenme üyelerinden gelecek taleplerin de bu işbirliğini şekillendirmede önemli olacağı değerlendirilmektedir.

HUKD ve Aviation Valley hali hazırda bir ERASMUS + projesi olan HIPAir (www.hipair.eu) kapsamında birlikte çalışmaktadır.


© 2017 AEROSPACE CLUSTER ASSOCATION

  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon