HIPAIR Projesi 1. Ulusal Bilgi Paylaşımı Toplantısı


Eylül 2015’te başlayan AB ERASMUS+ “High Performance Work Practices for Competitive SME’s in Aviation Sector” projemiz kapsamında ilk ulusal bilgi paylaşımı toplantımız (1st National Multiplier Dissemination Event) 4 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat 14.00-16.00 arasında Svalinn Hotel’de (Gaziemir/ İzmir) gerçekleştirilmiştir.

Toplantı kapsamında Proje ilk aşama çıktılarını içeren sunumlar katılımcı HUKD firmaları ile paylaşılmış ve projenin gelecek adımları hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca sırayla tüm katılımcı firmaların HIPAir projesinden beklentileri ve projenin kendilerine ne şekilde katkı sağlayabileceğini düşündükleri konusunda görüşleri alınmıştır. alınan tüm görüşler 10-11 Mayıs 2016 tarihlerinde Proje Koordinatörü Innplus firmasının ev sahipliğinde Rzeszow/ Polonya'da gerçekleştirilen 2. konsorsiyum toplantısında proje ortakları ile paylaşılmıştır.

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'nin Projeye dahil olmasının birincil amacı, katma değeri yüksek sektörlerde faaliyet gösteren üyelerine yönetsel ve finansal anlamda fayda sağlayabileceği ve rekabetçiliklerini artıracağı ifade edilen "Yüksek Performanslı İnsan Kaynakları Uygulamalarını" anlatarak, gelişime açık gördükleri alanlarda katkı sağlayabilmek ve bu konuda iyi uygulama örneklerine sahip firmalarımızı ve çalışma yapan akademisyenlerimizi bir araya getirebilmektir.

Projenin üçüncü ortaklar toplantısı ve 2. uluslararası bilgi paylaşımı toplantısı (2nd International Multiplier Event) Ekim ayı içerisinde İzmir'de ev sahipliğimizde gerçekleştirilecektir.


© 2017 AEROSPACE CLUSTER ASSOCATION

  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon