top of page
8.jpg

  İş ortaklarımız  

Kompozit Sanayiciler Derneği (KSD) HUKD'un Bireysel Üyesi, HUKD ise KSD'nin Onursal Üyesidir.

 

18 Mayıs 2005 tarihinde kurulmuş bulunan Kompozit Sanayicileri Derneği'nin Amacı:

1. Kompozit konusunda kamuoyunu ve resmi kurumları bilgilendirmek üzere,
• Seminer
• Konferans / Sempozyum
• Gezi ve benzeri etkinlikler
düzenlemek,

2. Ortak ve güncel sorunları tanımlamak, birlikte bilimsel ve akılcı çözümler aramak,
3. Periyodik aralıklarla bülten yayınlamak,
4. Kompozit sektörünün gelişmesine ve yaygınlaşmasına yönelik tanıtım amaçlı sunuş çalışmaları yapmak / yaptırmak,
5. Türkiye'de kompozit'e ilişkin çalışmaların bilimsel temellere oturtulması konusunda gerekli girişimlerde bulunmak,
6. Kalite standartlarını oluşturmak ve korumak üzere çalışmalar yapmak,
7. Kompozit uygulama örneklerine ve üretim tekniklerine ilişkin görsel doküman hazırlamak / hazırlatmak,
8. Kompozit sanayiinde, teknik gereksinimler doğrultusunda araştırma ve proje çalışmaları yapmak, buna ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ilişkide bulunmak,
9. Üniversitelerde, belirlenecek teknik konularda araştırma yapılması amacı ile çalışmalar yapmak, talepler doğrultusunda, bu üniversitelerde camelyaf takviyeli plastikler konusunda ders ve seminerler düzenlemek, lisans ve lisans üstü bursları sağlamak,
10. Bir internet sitesi oluşturarak, üyelerin ve her isteyenin gerek duyduğu anda dernek faaliyeti ve kompozit ile ilgili bilgilere ulaşmalarını sağlamak,
11. Kompozit sanayiinin ihtiyacına yönelik olarak, yönetici, teknik eleman ve nitelikli işçi / usta becerilerini artırıcı eğitim kursları düzenlemek, sertifika ve başarı belgeleri vermek,
12. Kompozitler ile ilgili yerli, yabancı literatürü izlemek, yayınları taramak, faydalıları seçmek, yurtiçi ve yurtdışı fuarları izlemek ve teknolojideki gelişmeleri aktarmak üzere bir bilgi bankası oluşturmaktır.

 

http://www.kompozit.org.tr/

bottom of page